בכדי לזכות בהסכם יששכר וזבולון התורם יתחייב לתשלום חודשי בסה”כ 1500 ש”ח אשר יועברו לאברכי הכולל

לפרטים נוספים נייד: 050-387-6652